سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر سیدمحمد خاتمی

دکتر سیدمحمد خاتمی

متخصص کودکان

دکتر سیدمحمد خاتمی

آدرس: خیابان شهید هاشمی نژاد - چهار راه عشرت آباد - جنب داروخانه دکتر سوداوری
تلفن رزرو: ۰۹۰۵۱۳۱۴۶۶۴

دکتر سیدمحمد خاتمی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر سیدمحمد خاتمی فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر مونا مشرف

دکتر مونا مشرف

متخصص کودکان
مشهد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %