سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر نوشین کاوسی

دکتر نوشین کاوسی

متخصص جراح عمومی

دکتر نوشین کاوسی

آدرس: بولوار وکیل آباد- بین هنرستان و سامانیه- جنب داروخانه شبانه روزی
تلفن رزرو: ۳۸۸۴۶۸۵۱

دکتر نوشین کاوسی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر نوشین کاوسی فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %