سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر حسین حاجی صادقی زاده

دکتر حسین حاجی صادقی زاده

متخصص جراح عمومی

کلینیک دکتر حسین حاجی صادقی

آدرس: یزد-بلوار طالقانی-کوچه حنا
تلفن رزرو: 03536275005
تلفن: 03536275005
بیوگرافی

کلینیک دکتر حسین حاجی صادقی

صبح
 • شیفت کاری ندارد
عصر
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • جمعه

پزشکان مرتبط

دکتر سید محمد میر غنی زاده

دکتر سید محمد میر غنی زاده

عمومی جراح عمومی
یزد
دکتر سید مصطفی شیریزدی

دکتر سید مصطفی شیریزدی

عمومی جراح عمومی
یزد
دکتر محمدعلی دهقان

دکتر محمدعلی دهقان

عمومی جراح عمومی
یزد
دکتر سید محمد میرغنی زاده

دکتر سید محمد میرغنی زاده

عمومی جراح عمومی
یزد
دکتر جمال جعفری ندوشن

دکتر جمال جعفری ندوشن

عمومی جراح عمومی
یزد
دکتر لیلا بهادر زاده

دکتر لیلا بهادر زاده

عمومی جراح عمومی
یزد
دکتر نعیمه حیرانی زاده

دکتر نعیمه حیرانی زاده

عمومی جراح عمومی
یزد
دکتر نسرین عرفانیان

دکتر نسرین عرفانیان

عمومی جراح عمومی
یزد
دکتر رباب فلاح نژاد تفتی

دکتر رباب فلاح نژاد تفتی

متخصص جراح عمومی
یزد
دکتر فاطمه احسانی

دکتر فاطمه احسانی

عمومی جراح عمومی
یزد
دکتر مهدیه قنبری فیروزآبادی

دکتر مهدیه قنبری فیروزآبادی

عمومی جراح عمومی
یزد
5.0
★★★★★
100 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %